DIENSTEN VOOR VASTVERBLIJVENDEN

 Verpleging en verzorging

Dé basisdienst voor al onze bewoners is uiteraard de dagelijkse hulp en verzorging door onze verpleegkundigen en zorgkundigen. Die stemmen we maximaal af op de noden van de bewoner.

We vinden het belangrijk dat iedereen hier deskundig én heel persoonlijk verzorgd wordt. Daarom starten we altijd met een uitgebreide vragenlijst. Zo leren we onze bewoners meteen goed kennen. En tijdens de eerste dagen komt iedereen ook persoonlijk kennismaken. Al die informatie bundelen we dan in een individueel zorg- en dienstenplan dat we geregeld bespreken en bijsturen.

Alle medische begeleiding gebeurt door de huisarts. In de meeste gevallen kunnen bewoners ook hier verzorgd worden bij ziekte en is een verhuis naar het ziekenhuis niet nodig. Als een ziekenhuisbezoek wél echt nodig is, overleggen we samen met de bewoner welk ziekenhuis het best geschikt is.

 Activiteitenbegeleiding

Bijna al onze bewoners rekenen op ons om geregeld activiteiten te organiseren. Zo doorbreken we de vaste routine en brengen we wat extra kleur in hun leven.

Groepsactiviteiten

We vinden sociaal contact tussen onze bewoners erg belangrijk. Dat stimuleren we door geregeld groepsactiviteiten te organiseren. Iedereen mag inschrijven en meedoen – maar niemand moet natuurlijk. We publiceren de agenda elke maand in onze maandkalender.

Individueel op stap

Niet iedereen heeft altijd evenveel zin in een groepsactiviteit. Maar er helemaal alleen op uit trekken, is lang niet altijd eenvoudig. Daarom zorgen we ook voor individuele activiteitenbegeleiding.

Fantastische vrijwilligers

Elke activiteit wordt mee gedragen door een team van enthousiaste, vrijwillige medewerkers.

 Sociale dienst

Leonore Gallego Irles beantwoordt uw vragen heel graag, maakt tijd vrij voor een rondleiding en begeleidt u bij de aanvraag tot opname. Ook tijdens uw verblijf is zij uw eerste aanspreekpunt bij administratieve of sociaal gerichte vragen.
U kunt haar bereiken via:
 +32 3 291 15 72 (Leonore Gallego Irles)
 leonore.gallegoirles@hoftendorpe.be

 Kinesitherapie en ergotherapie

We besteden elke dag veel aandacht aan de beweging en de zelfredzaamheid van onze bewoners. Zo houden we iedereen zo mobiel mogelijk.
  • Kinesitherapie - Onze kinesisten proberen beweeglijkheid te stimuleren en verstijving tegen te gaan, en geven advies over zit- en ligcomfort aan de verpleegkundigen. Uiteraard zorgen ze ook voor bestrijding van acute zwellingen en pijn.
  • Ergotherapie - We helpen bewoners om de activiteiten van het dagelijkse leven zo veel mogelijk zelf onder controle te houden. En iedereen heeft uiteraard ook permanent aandacht voor de passiviteiten van het dagelijkse leven. Onze ergotherapeuten zorgen vooral voor een aangepaste en zinvolle daginvulling van onze bewoners met dementie. Daarnaast sluiten ze ook nauw aan bij de animatiewerking binnen de instelling.

 Pastorale werking

Aandacht voor mensen

Iedere bewoner ervaart de verhuis naar onze campus op zijn eigen manier. We vinden het erg belangrijk om samen met hen op zoek te gaan naar die betekenis, en om samen te zoeken naar een bron om kracht uit te putten om verder te gaan de nog ongebaande wegen vol van hoop.

Open voor iedereen

Uiteraard zijn personen met elke levensbeschouwing welkom. Ze vinden hier een luisterend oor én krijgen de beste zorgen die we in huis hebben. We zijn ook graag hun aanspreekpunt voor contacten met personen van de eigen levensbeschouwing.

Diensten

  • Vrijdagen en kerkelijke feestdagen: Eucharistieviering/gebedsviering om 14.00 u. in de polyvalente zaal
  • Het bezorgen van ‘de communie’ met tijd voor een kort gebed op de kamer
  • Jaarlijks: gemeenschappelijke ziekenzalving
  • Een ingetogen afscheidsviering voor elke bewoner die onze voorziening verlaat.
  • Allerheiligen: herdenking van onze overleden bewoners.
Onze pastorale medewerker:
 +32 3 291 15 70 (Peter Desmet)
 peter.desmet@hoftendorpe.be

 Palliatieve zorgen

Ook tijdens de laatste levensfase zorgen we in Hof ten Dorpe voor gepaste begeleiding en verzorging van onze bewoners. Dat doen we in nauw overleg met de bewoner, de familie en de huisarts.
Onze referentiepersoon palliatieve is Tom De Ridder. Hij maakt graag tijd voor u vrij.
U kunt hem bereiken via:
 +32 3 291 15 76 (Tom De Ridder)
 tom.deridder@hoftendorpe.be

 Was

Nachtkleding, ondergoed, washandjes en handdoeken worden voor alle bewoners gewassen. Voor andere kleren zorgen de bewoners (familie) zelf, of doen ze een beroep op onze externe wasserij. De verpleegkundigen helpen graag om alles praktisch te regelen.
© 2024 Hof ten Dorpe | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV