In woonzorgcentrum hof ten dorpe

wil ik graag wonen, graag werken, graag komen

Missie, visie en waarden van Woonzorgcentrum Hof ter Schelde

 BEWONER  EN FAMILIE: "hier wil ik graag wonen, komen."

Gebruikersperspectief : hetgeen de bewoner belangrijk vindt, is uitgangspunt van onze zorg en dienstverlening. Bewoners maken hun eigen keuzes en we zoeken wegen om dit zo lang mogelijk te blijven doen. Medewerkers respecteren deze keuzes.
Excellente zorgen en diensten : goed kan altijd beter. We streven in onze zorg- en dienstverlening excellentie na.
Huiselijkheid : mensen moeten hier graag wonen/komen. De sfeer moet huiselijk en gemoedelijk zijn.
Aandacht voor de mens : het bieden van zorgen en diensten aan personen is onze “core business”. Mensen worden in alle aspecten benaderd

 medewerkers: "hier wil ik graag werken, dit wil ik graag voor u doen"

Deskundigheid : door met deskundige medewerkers te werken, garanderen we dat de zorgen en diensten op een professionele, goede manier geleverd worden. Om deskundig te blijven  investeren we in permanente bijscholing.
Verantwoordelijkheid en betrokkenheid : iedere discipline zal vanuit de eigen deskundigheid en in samenwerking met de andere disciplines er voor zorgen dat de bewoner hetgeen krijgt wat hij/zij nodig heeft en verwacht. Het bereiken van doelstellingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Creatief : Medewerkers worden uitgenodigd om creatief mee  na te denken om op diverse vragen een zo efficiënt mogelijk antwoord te kunnen geven.
Openheid : we verwachten van alle medewerkers een open en constructieve dialoog.
Warm, Lief, Vriendelijk/Vriendschap : Bewoners  wonen hier, maken gebruik van onze diensten en verwachten warme, vriendelijke en lieve medewerkers.
Vrijwilligers : door de inzet van vrijwilligers wordt de werking kwalitatief ondersteund.

 organisatie: "dit willen we  graag mogelijk maken"

Innovatief : bij het aanbieden van nieuwe diensten en zorgen zal de vraag of dit de meest innovatieve weg is, steeds gesteld worden.  Technologische ontwikkelingen kunnen de zorg- en dienstverlening ondersteunen.
Efficientie : Structuren, beslissingsmethoden, processen en procedures dienen  efficiënt te zijn. Een juist aanbod met een optimale inzet van middelen.
Stimulerend : medewerkers krijgen verantwoordelijkheden en bevoegdheden waardoor er een snel en correct antwoord op de zorg- en dienstvragen komt.

 omgeving: "hier kom ik graag"

Een open huis  geïntegreerd in de woonwijk : het woonzorgcentrum wil een brede waaier aan zorg- en dienstverlening aanbieden aan personen ; zowel ambulante zorg als tijdelijke (crisis)zorg, als een definitieve woonvorm met diverse ondersteuningsvormen.

Door het open stellen van onze accommodatie en onze activiteiten creëren we een “open huis” waar buurtbewoners in contact komen met het leven in onze zorginstelling.
Anderzijds schept het voor de personen die in Hof ten Dorpe wonen, kansen om in contact te blijven met de omgeving.

 
© 2024 Hof ten Dorpe | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV