AANVRAAG TOT OPNAME CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF

Wie kan opgenomen worden?

We leggen ons in Hof ten Dorpe toe op de opvang, begeleiding, ondersteuning en zorg aan zorgbehoevende personen boven 65 jaar. Daarbij maken we verder geen onderscheid naar ideologie, overtuiging, godsdienst, afkomst, financiële draagkracht of lidmaatschap van groeperingen. Zowel ouderen met een lichamelijke zorgbehoefte als ouderen met dementie komen in aanmerking voor kortverblijf.
Er bestaat geen wachtlijst voor het kortverblijf. We vragen U enkel  om tijdig boeken.

online uw aanvraag indienen

Volg de stappen hieronder om uw formulier online in te dienen. u krijgt eveneens een copij per PDF toegestuurd.
U kan het document altijd openen, opslaan en of afprinten. ( zie gerelateerde documenten )

Online formulier "Stap 1"

© 2024 Hof ten Dorpe | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV