centrum voor kortverblijf (CKV)

Tijdelijke opvang

Hof ten Dorpe beschikt over vijf woongelegenheden die erkend zijn als centrum voor kortverblijf. Het heeft tot doel een tijdelijke opvang aan te bieden aan ouderen. De opvang kan maximum 3 maanden per kalenderjaar waarvan maximum 2 maanden opeenvolgend.
© 2024 Hof ten Dorpe | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV